Platný od 1.7.2021

Všechny ceny níže jsou uvedeny bez DPH

Mzdové služby 


Zpracování měsíčních výplat 


 • Agenda obsahuje zpracování výplatních listin, přehledů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, odvody daně ze závislé činnosti, evidence vyměřovacích základů pro výpočet zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, přehledy měsíčních mezd pro účetnictví, evidence neschopenek (pro malé i velké organizace), výpočet nemocenských dávek 

PRACOVNÍ SMLOUVA, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI,

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 


Sazba za 1 zaměstnance Kč 500,- 
Sazba za 2 zaměstnanceKč 450,-/os.
Sazba za 3 zaměstnanceKč 400,-/os.
Sazba za 4 zaměstnanceKč 350,-/os.
Sazba za 5 a více zaměstnancůKč 300,-/os.

Zastupování na úřadech 


 • Zastupování při kontrole orgány sociální správy, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu další zastupování vyžádané 

Hodinová sazba Kč 870,-
Cestovné MHD v prokázané výši
Cestovné vozidlem Kč 12,-/1 km 

Další mzdová agenda 


Hodinová sazba Kč 635,-

Cena se vztahuje zejména na tyto práce: 


 • Vypracování ELDZ (evidenční list důchodového zabezpečení). 
 • Žádost o starobní důchod. 
 • Potvrzení příjmu pro sociální dávky. 
 • Potvrzení příjmu pro vyúčtování daně ze závislé činnosti. 
 • Vystavení zápočtového listu. 
 • Roční zúčtování daně z příjmu za zaměstnance i za firmu. 
 • Přihláška 1 zaměstnance. 
 • Odhláška 1 zaměstnance. 
 • Vyúčtování srážkové daně za firmu. 
 • Vyplnění podkladů pro spotřebitelské úvěry zaměstnanců. 
 • Vyplnění podkladových materiálů vyžádaných soudy a Úřadem práce. 
 • Vyplnění celoročních statistických výkazů za firmu. 
 • Elektronické podávání ze ZAREP nebo DS. 

Ostatní práce spojené s účetní a mzdovou agendou 


Hromadné zpracování dokladů Kč 635,-/hodinu 
Ekonomické a účetní poradenství, mzdové poradenství Kč 870,-/hodinu
Ostatní práce Kč 755,-/hodinu 
(práce zahrnují výpomoc při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy rozvahy a výsledovky, cash-flow, závěrkové práce.) 
Zastupování na úřadech Kč 870,-/hodinu 
(běžné kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven) 
Sazba za ujetý km Kč 12,- 

Daňové poradenství


Daňové poradenstvíKč 1750,-/hodinu
(práce zahrnují poskytnutí odborné pomoci při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy, rozvahy a výsledovky, závazkové práce, zpracování daňového přiznání)
Zastupování na úřadechKč 1750,-/hodinu
(kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven)
Zastupování v daňovém řízení (zastupování)Kč 2900,-/hodinu
Zastupování v daňovém řízení (přípravy podkladů)Kč 1100,-/hodinu
Sazba za ujetý kmKč 12,-