Dle požadavků klienta nabídneme způsob vedení účetnictví:

  • Externě – pouze dodavatelsky v sídle společnosti AZ CREDIT s.r.o.
  • V sídle klienta – osobně nebo formou poradenství
  • Kombinací – kombinace obou způsobů za využití internetu

V posledních letech stoupá zájem o vedení účetnictví za použití účetního softwaru s externím přístupem. V takovém případě klient zadává své doklady sám, případně naše účetní dochází do sídla klienta pořídit prvotní doklady. Vedení účetnictví a zpracování mezd probíhá bez nutných osobních návštěv. Tento progresivní způsob spolupráce vyžaduje od klienta základní znalost práce s písemnostmi a vzájemnou součinnost. Na druhé straně není klient omezován nedostatkem aktuálních účetních informací a nedostupností dokladů, které se nemusí za účelem zpracování dat odnášet.

Naše společnost využívá účetní software Premier system.